Linux
Reply Return

หัวข้อ : มี Linux ของ Corel ใช้ดีของแท้ขายให้ถูกๆ

ข้อความว่า
ชื่อ: มะระ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์,2002 at 00:00:38 [ ด้วย IP : 203.149.39.156 ]
หัวข้อ : มี Linux ของ Corel ใช้ดีของแท้ขายให้ถูกๆ
ด้วยข้อความที่ว่า:
Corel Linux ของแท้มือ 1 พร้อมหนังสือคู่มือและโค้ดเพื่อพัฒนาต่อเหมาะสำหรับผู้จะนำไปศึกษา และร้านเน็ต ตำรวจไม่จับด้วยขายให้ถูกๆ คิด 600
ติดต่อ 025655910
029575185

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :