Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใช้ c++ ทำการ รับ url จาก user แล้ว ไป get เอา web

ข้อความว่า
ชื่อ: xxx
ส่งมาเมื่อวันที่ : 09 กุมภาพันธ์,2002 at 10:59:04 [ ด้วย IP : 202.28.136.201 ]
หัวข้อ : ใช้ c++ ทำการ รับ url จาก user แล้ว ไป get เอา web
ด้วยข้อความที่ว่า:
คำสั่งในภาษา C++ ตัวไหนที่ทำการ รับ URL มาเพื่อ แล้ว ทำการ connect ไปยัง WEB server แล้ว get ข้อมูล html ใน Web นั้น มาเก็บอะครับ เช่น รับ http://www.sanook.com แล้วทำการ connect ไป ดึงข้อมูล web นั้นมาเก็บไว้อะครับ
จะต้องใช้ คำสั่งใดบ้างครับ ต้องเป็น คำสั่งสำหรับ C++ หรือ Cอย่างเดียวด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :