Linux
Reply Return

หัวข้อ : Set Card Lan SMC 1211 TX (rev16) ใน Kernel 2.4.1

ข้อความว่า
ชื่อ: Ad
ส่งมาเมื่อวันที่ : 03 กุมภาพันธ์,2002 at 14:01:00 [ ด้วย IP : 161.246.1.34 ]
หัวข้อ : Set Card Lan SMC 1211 TX (rev16) ใน Kernel 2.4.1
ด้วยข้อความที่ว่า:
Set Card Lan SMC 1211 TX (rev16) ใน Kernel 2.4.1
ใน Kernel 2.2.16 เห็น Card lan แต่ 2.4.1 ไม่เห็น
เข้าไปในส่วน Complie Kernel ไม่เห็นมีรุ่นนี้ระบุ ต้องใช้ตัวไหนครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Ad
ส่งเมื่อวันที่ : 03 กุมภาพันธ์,2002 at 14:57:46 [ ด้วย IP 161.246.1.34 ]
หัวข้อ : Re: Set Card Lan SMC 1211 TX (rev16) ใน Kernel 2.4.1
ตอบว่า :
พอดี Set ได้ก่อนอ่ะ ใช้ RTL 8139 อ่ะครับ ถามเองตอเอง บ้าไปแล้วเรา

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :