Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใครขาย kylix 2.0 enterprise บ้าง

ข้อความว่า
ชื่อ: pet
ส่งมาเมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์,2002 at 11:15:23 [ ด้วย IP : 203.149.41.116 ]
หัวข้อ : ใครขาย kylix 2.0 enterprise บ้าง
ด้วยข้อความที่ว่า:
ใครขาย cd kylix 2.0 enterprise บ้างครับ
ถ้ามีโปรดแจ้งราคามาด้วยครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: มะระ
ส่งเมื่อวันที่ : 19 กุมภาพันธ์,2002 at 16:34:10 [ ด้วย IP 202.29.26.60 ]
หัวข้อ : Re: ใครขาย kylix 2.0 enterprise บ้าง
ตอบว่า :
3แผ่น 400 เอาไหม(คุยกันก่อนนะ)
025655910
029575185
ประมาณ 3ทุ่ม-ตี 1 เอเวอรี่เดย์

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :