Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะใช้ squidGuardRobot อย่างไรครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: dark
ส่งมาเมื่อวันที่ : 31 มกราคม,2002 at 15:40:44 [ ด้วย IP : 202.28.164.201 ]
หัวข้อ : จะใช้ squidGuardRobot อย่างไรครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
จะใช้ squidGuardRobot อย่างไรครับมันทำงานอย่างไรบ้างครับ
จะ run ให้มันทำงานต้องทำอย่างไรครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Ole
ส่งเมื่อวันที่ : 19 กุมภาพันธ์,2002 at 11:57:28 [ ด้วย IP 203.130.138.10 ]
หัวข้อ : Re: จะใช้ squidGuardRobot อย่างไรครับ
ตอบว่า :
ไปดูที่นี่น่ะครับ
http://linux.sra.cat.or.th/view.php3?page=squidGuard

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :