Linux
Reply Return

หัวข้อ : ต้องการเปลี่ยน Resolution เป็น 800*600

ข้อความว่า
ชื่อ: jame
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 มกราคม,2002 at 15:52:21 [ ด้วย IP : 203.155.202.160 ]
หัวข้อ : ต้องการเปลี่ยน Resolution เป็น 800*600
ด้วยข้อความที่ว่า:
ต้องการเปลี่ยน Resolution เป็น 800*600
ต้องแก้ไขอย่างไรครับ คือ ตอนติดตั้ง set มัน 1024*768 ครับ ช่วยเหลือด้วยมือใหม่ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เราเอง
ส่งเมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์,2002 at 13:20:56 [ ด้วย IP 202.44.221.206 ]
หัวข้อ : Re: ต้องการเปลี่ยน Resolution เป็น 800*600
ตอบว่า :
ออกจาก X ก่อนน่ะ แล้วลองเรียกคำสั่ง
Xconfiguraton
ทำไปเรื่อยๆ จะมีให้เลือกขนาดของ X

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: xx
ส่งเมื่อวันที่ : 21 มีนาคม,2002 at 03:53:08 [ ด้วย IP 203.107.149.116 ]
หัวข้อ : Re: ต้องการเปลี่ยน Resolution เป็น 800*600
ตอบว่า :
Xconfigurator นะ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :