Linux
Reply Return

หัวข้อ : ต้องการทำ autorespons e-mail ต้องทำยังไง ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: TACHYON
ส่งมาเมื่อวันที่ : 29 มกราคม,2002 at 11:12:44 [ ด้วย IP : 203.149.36.217 ]
หัวข้อ : ต้องการทำ autorespons e-mail ต้องทำยังไง ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมต้องการทำ autorespons e-mail ต้องการทำยังไง ครับ
คือว่า ตอนนี้ลง qmail-autorespons ไปแล้ว แต่ไม่ทราบว่า
จะ config ยังไง เพราะว่าตอนนี้ สามารถที่จะ ตอบ mail กลับได้
แต่ว่า mail ทีมี คนส่งมาเราจะรับไม่ได้ ไม่ทราบว่า เป็น กับอะไร ครับ
ขอความกรุณา ท่านผู้รู้ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :