Linux
Reply Return

หัวข้อ : code ของ SquidGuard

ข้อความว่า
ชื่อ: คนโง่
ส่งมาเมื่อวันที่ : 23 มกราคม,2002 at 16:45:40 [ ด้วย IP : 202.28.136.201 ]
หัวข้อ : code ของ SquidGuard
ด้วยข้อความที่ว่า:
code ส่วนใดของ squidGuard ที่ทำการ รับ url จาก usr และ เอามา check กับ DB แล้วจึงส่ง html ไปให้ usr ครับ
มันทำงานใน squidGuard หรือป่าวครับ หรือว่าทำงานใน squid ถ้าทำใน squid แล้วมันทำงานตรง Code ส่วนใดขื่อว่าอะไรครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :