Linux
Reply Return

หัวข้อ : Redhat 7.2 ทำไมไม่มี rc.modles ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: mobile
ส่งมาเมื่อวันที่ : 13 มกราคม,2002 at 22:18:43 [ ด้วย IP : 202.47.238.27 ]
หัวข้อ : Redhat 7.2 ทำไมไม่มี rc.modles ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ใช้คำสั่ง
/sbin/depmod -a
/sbin/modprobe ip_masq_ftp
และอื่นๆไม่ได้เลยครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เราเอง
ส่งเมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์,2002 at 13:30:33 [ ด้วย IP 202.44.221.206 ]
หัวข้อ : Re: Redhat 7.2 ทำไมไม่มี rc.modles ครับ
ตอบว่า :
มันแจ้งบอกว่าไรอ่ะครับ ที่ใช้ไม่ได้เนี่ย แล้ว rc.modles เนี่ยไรอะครับ ไม่เคยเห็น

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: โอ
ส่งเมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์,2002 at 19:58:20 [ ด้วย IP 203.150.14.100 ]
หัวข้อ : Re: Redhat 7.2 ทำไมไม่มี rc.modles ครับ
ตอบว่า :
เรากก็อยากรู้เหมือนกัน เซ็ตแบบ แชร์เน็ต แบบ redhat 7 มันใช้ไม่ได้เลย ใครทราบช่วยบอกที

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: mobile
ส่งเมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์,2002 at 22:58:27 [ ด้วย IP 202.47.238.43 ]
หัวข้อ : Re: Redhat 7.2 ทำไมไม่มี rc.modules ครับ
ตอบว่า :
rc.modules ครับตกตัว u ไปตัวนึง

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: mobile
ส่งเมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์,2002 at 22:58:57 [ ด้วย IP 202.47.238.43 ]
หัวข้อ : Re: Redhat 7.2 ทำไมไม่มี rc.modules ครับ
ตอบว่า :
rc.modules ครับตกตัว u ไปตัวนึง

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :