Linux
Reply Return

หัวข้อ : Linux ลงไว้ 2 partition ได้หรือไม่

ข้อความว่า
ชื่อ: ประจักษ์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 มกราคม,2002 at 17:00:32 [ ด้วย IP : 203.149.7.43 ]
หัวข้อ : Linux ลงไว้ 2 partition ได้หรือไม่
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมต้องการลง Linux ไว้ 2 partition ไว้สำหรับเลือก Boot ได้ว่าจะให้เลือก Boot ที่ Partion หลัก เรียกว่า Primary Partition หรือ Partition รอง เรียกว่า Secondary Partition ก่อนการสั่ง Reboot ระบบได้หรือไม่ ถ้าสามารถทำได้จะทำได้ภายใน HardDisk ลูกเดียวหรือ สองลูก จะต้องทำอย่างไร ขอบคุณมาก

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ชนกันต์ หิรัญพันธุ์
ส่งเมื่อวันที่ : 06 มกราคม,2002 at 23:59:47 [ ด้วย IP 203.130.140.86 ]
หัวข้อ : Re: Linux ลงไว้ 2 partition ได้หรือไม่
ตอบว่า :
ใช้กับ Harddisk ตัวเดียวกันได้ครับ ให้ใช้ Primaly Partition ทำให้แต่และส่วนไม่กวนกัน

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ไกลบ้าน
ส่งเมื่อวันที่ : 03 มีนาคม,2002 at 03:43:56 [ ด้วย IP 195.92.168.172 ]
หัวข้อ : Re: Linux ลงไว้ 2 partition ได้หรือไม่
ตอบว่า :
ทำอย่างนี้ครับ
แบ่ง / (root) 2 patitions ส่วน Linux Swap ใช้ร่วมกัน

เป็นต้นว่า ถ้าต้องการใช้ เรดแฮ็ด 7.2 กับ แมนเดรก 8.1 เวลาลงก็เลือก / ไว้ต่างหากกัน เวลาบูตก็ให้ไปตั้ง ที่ /etc/lilo.conf

หากต้องการจะให้มันเห็นขอ้มูลของกันและกัน ก็เรียกโปรแกรม kedit (เป็นต้น)เข้าไปแก้ /etc/fstab


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :