Linux
Reply Return

หัวข้อ : คำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบ !!!!! (สงสัยไม่มีใครรู้)

ข้อความว่า
ชื่อ: ผู้ไม่รู้
ส่งมาเมื่อวันที่ : 03 มกราคม,2002 at 16:48:08 [ ด้วย IP : 202.183.228.67 ]
หัวข้อ : คำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบ !!!!! (สงสัยไม่มีใครรู้)
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมใช้ KW 4.0 เป็นWebServer ต่อออก internet ได้ ผมใช้ wvdial หมุน modem เมื่อเครื่องลูกข่ายต้องการใช้ internet, หรือ mail ต้องเดินไปที่เครื่อง server เพื่อสั่งให้ server ต่อเน็ตก่อนซึ่งไม่สะดวกผมต้องการ script เพื่อให้เครื่องลูกสั่งหมุนเองได้เมื่อต้องการใช้เน็ต และเมื่อไม่มีการใช้งานเน็ตเป็นเวลา 10 นาทีหรือมากกว่าให้ server วางสายเอง สรุปแล้วผมต้องการให้การทำงานเหมือน winroute ซึ่งใช้งานแต่ผมต้องการใช้ linux เป็น server ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Digital
ส่งเมื่อวันที่ : 05 มกราคม,2002 at 14:13:55 [ ด้วย IP 203.151.39.10 ]
หัวข้อ : Re: คำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบ !!!!! (สงสัยไม่มีใครรู้)
ตอบว่า :
แล้วคำถามล่ะครับ คืออะไร
อย่างเช่น ผมต้องทำอย่างไร, มันดีไหม๊ ???

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ชนกันต์ หิรัญพันธุ์
ส่งเมื่อวันที่ : 07 มกราคม,2002 at 00:04:43 [ ด้วย IP 203.130.140.86 ]
หัวข้อ : Re: คำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบ !!!!! (สงสัยไม่มีใครรู้)
ตอบว่า :
เล่าให้ฟัง แล้วสรุปเองแล้วนี่ครับ ลองถามให้ชัดกว่านี้แล้วจะช่วยตอบให้ ผมเองก็ใช้ของไกวาลเหมือนกัน

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: น่าจะเข้าใจนะเขาถามตรงคำถามดีนี่
ส่งเมื่อวันที่ : 19 กุมภาพันธ์,2002 at 16:43:27 [ ด้วย IP 202.29.26.60 ]
หัวข้อ : Re: คำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบ !!!!! (สงสัยไม่มีใครรู้)
ตอบว่า :
ผมต้องการให้การทำงานของlinuxเหมือน winroute

เขาก็ถามกระจ่างดีนี่ครับ
ทำไมคุณDigitalกับชนกันต์ หิรัญพันธุ์อ่านแล้วไม่เข้าใจละครับ


ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: sam
ส่งเมื่อวันที่ : 21 มีนาคม,2002 at 11:44:32 [ ด้วย IP 24.90.145.204 ]
หัวข้อ : Re: คำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบ !!!!! (สงสัยไม่มีใครรู้)
ตอบว่า :
Go to read dial on demand howto. In your linux doc.

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :