Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะ upload ไฟล์ลงอย่างไร

ข้อความว่า
ชื่อ: man
ส่งมาเมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม,2001 at 12:03:07 [ ด้วย IP : 203.154.131.125 ]
หัวข้อ : จะ upload ไฟล์ลงอย่างไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
สวัสดีครับ
ผมใช้ linux 7.1 แล้ว ใช้ apache เป็น web server
คือผมจะ upload ไฟล์โดยใช้ โปรแกรม ftp ลง ไปที่ server จะทำอย่างไรครับ โดย จะ upload เป็นไฟล์ หน้า แรก ครับ จะต้องสร้าง user ขึ้นมา อย่างไร ครับ ช่วยบอกด้วยนะ ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :