Linux
Reply Return

หัวข้อ : Linux สามารถทำเป็น WINS ได้มั้ย อย่างไร

ข้อความว่า
ชื่อ: Nong
ส่งมาเมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม,2001 at 21:25:21 [ ด้วย IP : 202.28.50.117 ]
หัวข้อ : Linux สามารถทำเป็น WINS ได้มั้ย อย่างไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
Linux สามารถทำเป็น WINS ได้มั้ย อย่างไร


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: w_cloud
ส่งเมื่อวันที่ : 03 มกราคม,2002 at 17:00:17 [ ด้วย IP 202.28.27.3 ]
หัวข้อ : Re: Linux สามารถทำเป็น WINS ได้มั้ย อย่างไร
ตอบว่า :
ทำได้ครับ ลองศึกษาเรื่องของ SAMBA ดู รู้สึกจะมีหนังสือวางขายอยู่

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :