Linux
Reply Return

หัวข้อ : thai+java+linux

ข้อความว่า
ชื่อ: neo
ส่งมาเมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม,2001 at 13:45:06 [ ด้วย IP : 203.107.142.77 ]
หัวข้อ : thai+java+linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
ไม่ทราบว่าใครพอที่จะรู้บ้างว่าการเขียนโปรแกรมด้วย java บนลินุกซ์นั้นจะแสดงภาษาไทยอย่างไรครับ คือใน window มันแสดงได้ แต่พอมารับบนลินุกซ์ เป็นตัวเหลี่ยม ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :