Linux
Reply Return

หัวข้อ : Auto Dial Modem

ข้อความว่า
ชื่อ: golf
ส่งมาเมื่อวันที่ : 07 ธันวาคม,2001 at 07:25:31 [ ด้วย IP : 168.120.26.191 ]
หัวข้อ : Auto Dial Modem
ด้วยข้อความที่ว่า:
set slackeware ที่เป็น Server มีโมเด็มติดอยู่ อยาก ให้โมเด็มหมุนหา ISP อัตโนมัติ เมื่อ เครื่องลูกเรียก browser(IE) หรือโปรแกรม Internet อื่น ๆ ได้ยังไงค่ะ
คล้าย ๆ กับ โปรแกรม wingate บน windows เนี่ย Linux ทำได้ไม๊ค่ะ.


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :