Linux
Reply Return

หัวข้อ : remote login

ข้อความว่า
ชื่อ: กิจ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม,2001 at 11:46:58 [ ด้วย IP : 202.29.26.8 ]
หัวข้อ : remote login
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมต้องการจะ login เป็น root จากเครื่องอื่นให้เข้าไปใช้เครื่องที่เป็น server ได้ต้องทำอย่างไรครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: มือใหม่
ส่งเมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม,2001 at 22:55:18 [ ด้วย IP 203.146.156.100 ]
หัวข้อ : Re: remote login
ตอบว่า :
เท่าที่ผมทราบ remote login เป็น root โดยตรงไม่ได้ ต้อง เป็น user ธรรมดา แล้วค่อยเปลี่นเป็น root หลังจาก login ด้วย user ธรรมดาด้วยคำสั่ง su แล้ว ENTER หลังจากนั้นเครื่องจะให้ป้อน root password ก็ใส่ password root ไปตอนนี้คุณก็จะเป็น root แล้วแต่อาจจะเรียกบางคำสั่งไม่ได้ต้องเปิด csh มาเท่านี้ ก็OK แล้วครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :