Linux
Reply Return

หัวข้อ : config Apache ยังไงให้ใช้ได้หลายโดเมนครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: NOii
ส่งมาเมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน,2001 at 11:32:50 [ ด้วย IP : 203.146.0.154 ]
หัวข้อ : config Apache ยังไงให้ใช้ได้หลายโดเมนครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
config Apache ยังไงให้ใช้ได้หลายโดเมนครับ รบกวนผู้มีประสบการณ์แนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: puy
ส่งเมื่อวันที่ : 30 พฤศจิกายน,2001 at 16:48:44 [ ด้วย IP 203.155.195.33 ]
หัวข้อ : Re: config Apache ยังไงให้ใช้ได้หลายโดเมนครับ
ตอบว่า :
หมายความว่างัยครับ ขยายความหน่อย

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :