Linux
Reply Return

หัวข้อ : samba

ข้อความว่า
ชื่อ: test
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน,2001 at 12:53:50 [ ด้วย IP : 203.149.7.43 ]
หัวข้อ : samba
ด้วยข้อความที่ว่า:
จะต้องรู้วิธี set config samba เป็นแบบ PDC ช่วยหน่อย นะ ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :