Linux
Reply Return

หัวข้อ : ftp ไม่ได้ ใน linux 7.1

ข้อความว่า
ชื่อ: man
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน,2001 at 12:35:19 [ ด้วย IP : 203.154.131.4 ]
หัวข้อ : ftp ไม่ได้ ใน linux 7.1
ด้วยข้อความที่ว่า:
ftp เข้า server linux 7.1 มันฟ้อง error แบบนี้ ครับ
ftp: connect: Connection refused
จะแก้ไขอย่างไรได้ ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: rongsak
ส่งเมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน,2001 at 16:41:44 [ ด้วย IP 202.133.164.155 ]
หัวข้อ : Re: ftp ไม่ได้ ใน linux 7.1
ตอบว่า :
คุณได้ไปเปิด service ftp หรือยังครับ ถ้ายัง
ก็ต้องเปิดก่อนนน่ะ
#setup
เลือก system services
ftp
#/etc/rc.d/init.d/network restart
ลองดูน่ะครับเผื่อใช้ได้

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: puy
ส่งเมื่อวันที่ : 30 พฤศจิกายน,2001 at 17:14:13 [ ด้วย IP 203.155.195.33 ]
หัวข้อ : Re: ftp ไม่ได้ ใน linux 7.1
ตอบว่า :
ลองตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ลง rpm ของ ftp server ครบหรือยัง ตอนแรหที่ผมลงก็ใช่ไม่ได้ พอลงเพิ่มก็ใช้งานได้ปกติ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: Trax
ส่งเมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม,2001 at 13:20:55 [ ด้วย IP 203.155.45.135 ]
หัวข้อ : Re: ftp ไม่ได้ ใน linux 7.1
ตอบว่า :
พิมพ์ setup
แล้วเลือก wu-ftp
แล้ว restart เครื่องครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :