Linux
Reply Return

หัวข้อ : ต้องการเข้าไปแก้ Process scheduling

ข้อความว่า
ชื่อ: ณุ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 26 พฤศจิกายน,2001 at 13:53:21 [ ด้วย IP : 161.246.1.34 ]
หัวข้อ : ต้องการเข้าไปแก้ Process scheduling
ด้วยข้อความที่ว่า:
ต้องการคนที่แนะนำเป็นภาษาไทยครับ
สวัสดีครับตอนนี้ทำโปรเจคเกี่ยวกับ Linux Kernel อาจารย์ให้เข้าไปแก้ตารางการจัดการโปรเซส แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังงัย อ่านจากหนังสือแล้วแต่ยังไม่เข้ามากนัก อยากทราบว่ามีใครเคยเข้าไปแก้แล้วบ้าง แล้วเมื่อคอทไพล์เคอร์เนลใหม่แล้วเป็นยังงัยบ้างครับ
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำล่วงหน้าครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :