Linux
Reply Return

หัวข้อ : แก้ Option ของ Password ใน Redhat 7 อย่างไรครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: มือใหม่
ส่งมาเมื่อวันที่ : 16 พฤศจิกายน,2001 at 10:41:31 [ ด้วย IP : 202.44.231.5 ]
หัวข้อ : แก้ Option ของ Password ใน Redhat 7 อย่างไรครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือตอนนี้ถ้า User จะเปลี่ยน Password มันบังคับว่า ต้อง 8 ตัว ต้องไม่มีใน Dic ต้อง ฯลฯ ผมจะแก้ Option นี้อย่างไรครับ แบบว่าไม่ใส่ Password ก็ได้ หรือเหมือนชื่อก็ได้ ต้องแก้ File ใหนครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Surasak
ส่งเมื่อวันที่ : 16 พฤศจิกายน,2001 at 11:55:21 [ ด้วย IP 203.154.196.22 ]
หัวข้อ : Re: แก้ Option ของ Password ใน Redhat 7 อย่างไรครับ
ตอบว่า :
passwd -d username

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :