Linux
Reply Return

หัวข้อ : แต่อยาก set web server ให้โรงเรียนครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: นายนง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน,2001 at 19:54:46 [ ด้วย IP : 203.146.213.88 ]
หัวข้อ : แต่อยาก set web server ให้โรงเรียนครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
หากเราใช้ Linux KW4.0
0.ต้องใช้ Package อะไรบ้างถ้าต้องการเป็น webserver และmailserver ในเครื่องเดียวกัน
1.เอาหน้าแรกไว้ที่ /www
2.database ชื่อ dog และสร้างตารางชื่อ cat
3.root password = deeja
4.สามารถให้ user บางคนเข้ามาใช้ data base ได้ด้วยครับ
โดยใช้
database ของ mysql
webserver ของ apache
และ script ของ Php

มีใครพอจะแจงคำสั่ง และวิธีการ set ทุกอย่างให้ทำงานบ้างครับ
แบบคนไม่เคยจับ Unix มาก่อนครับ
แต่อยาก set web server ให้โรงเรียนครับ


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: jackky
ส่งเมื่อวันที่ : 19 พฤศจิกายน,2001 at 16:28:20 [ ด้วย IP 203.155.91.18 ]
หัวข้อ : Re: แต่อยาก set web server ให้โรงเรียนครับ
ตอบว่า :
www.thailinux.com/mainindex.html มีพร้อมทุกอย่างครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: wora
ส่งเมื่อวันที่ : 06 มกราคม,2002 at 08:01:03 [ ด้วย IP 202.183.164.204 ]
หัวข้อ : Re: แต่อยาก set web server ให้โรงเรียนครับ
ตอบว่า :
ทำได้หรือยังครับ
ท่านอยู่โรงเรียนใดครับ ถ้าไม่ไกลเกิน จะไปช่วย
ของ KW 4.0 ผมไม่เคยใช้ ใช้แต่ Linux SIS4 เพราะมันง่าย ๆ ดี มีทุกอย่างให้หมด สำหรับนักเรียนอย่างเรา ๆ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :