Linux
Reply Return

หัวข้อ : d love

ข้อความว่า
ชื่อ: d
ส่งมาเมื่อวันที่ : 26 ตุลาคม,2001 at 20:33:44 [ ด้วย IP : 203.144.173.102 ]
หัวข้อ : d love
ด้วยข้อความที่ว่า:
lobe

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :