Linux
Reply Return

หัวข้อ : ผู้ประกอบการยุคใหม่กับธุรกิจออนไลน์

ข้อความว่า
ชื่อ: คุณแอน
ส่งมาเมื่อวันที่ : 26 ตุลาคม,2001 at 12:33:17 [ ด้วย IP : 203.170.183.6 ]
หัวข้อ : ผู้ประกอบการยุคใหม่กับธุรกิจออนไลน์
ด้วยข้อความที่ว่า:
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขอเชิญทุกท่านร่วมเข้าสัมมนาในหัวข้อ " ผู้ประกอบการยุคใหม่กับธุรกิจออนไลน์ " ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2544 และ วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2544
เวลา 14.00 - 16.00 น.ที่อาคาร SCB ปาร์ค ตึกเวส 2 ชั้น 9 โดยงานสัมมนาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำ E-Business ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 100 บาท หากท่านสนใจกรุณาติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02-9642278 หรือ 02-6453532-3 / pr@dcomasia.com คุณแอน

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :