Linux
Reply Return

หัวข้อ : เพิ่งเคยลง linux จะลองใช้ X window แต่เรียกไม่ได้ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: bugvang
ส่งมาเมื่อวันที่ : 23 มิถุนายน, 1998 at 00:23:22 [ ด้วย IP : 203.144.255.66 ]
หัวข้อ : เพิ่งเคยลง linux จะลองใช้ X window แต่เรียกไม่ได้ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
มันฟ้องว่ายังไม่มีไฟล์ config เนี่ย ต้องไปเซ็ตอะไร อย่าไรบ้างครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 23 มิถุนายน, 1998 at 00:30:42 [ ด้วย IP 203.148.252.37 ]
หัวข้อ : Re: เพิ่งเคยลง linux จะลองใช้ X window แต่เรียกไม่ได้ครับ
ตอบว่า :
อ้อ ต้อง สร้าง file config ขึ้นมาก่อนนะครับ ลองพิมพ์ว่า xf86config นะครับ แล้วก็เลือกเอาตามความสามารถของเครื่องคุณดูนะครับ คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :

 

Thai Net Home