Linux
Reply Return

หัวข้อ : WindowsMaker คืออะไร?

ข้อความว่า
ชื่อ: Tong
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 สิงหาคม, 1998 at 11:25:29 [ ด้วย IP : 203.144.254.102 ]
หัวข้อ : WindowsMaker คืออะไร?
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบว่า WindowsMaker คืออะไร ใช่เป็น software ที่ทำให้ Linux ใช้ Application ของ windows ได้ ใช่หรือไม่? แล้วเราจะหา program ได้จากที่ไหน ใน Internet หรือไม่ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ....
ปล. อันนี้นอกเรื่อง Linux ครับ แต่อยากทราบจริงๆ ไม่รู้จะไปถามใครได้ คือ มี web board ที่ไหนอีก ที่ เป็นเหมือนที่นี่ แต่เป็นเกี่ยวกับหัวข้ออื่น เช่น เกี่ยวกับ Windows NT Server , Exchange ,SMS , Lotus Note& Domino, etc. เพราะตอนนี้กำลังศึกษา Technology พวกนี้อยู่เหมือนกัน (อย่าแนะนำให้ไปเรียนกับ Microsoft เพราะไม่มีทุนทรัพย์เท่าไร) ขอบคุณท่านผู้รู้ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 20 สิงหาคม, 1998 at 13:18:05 [ ด้วย IP 203.146.10.144 ]
หัวข้อ : Re: WindowsMaker คืออะไร?
ตอบว่า :
WindowMaker เป็น window manager ครับ ไม่ได้ทำให้
linux run win32 application ได้แต่อย่างใด ตัวที่
ทำให้runได้ชื่อWINEครับ คู่แข่งของWindowMaker
ได้แก่ KDE กับ Enlightenment ครับ
-----------------------
reference sites.
-----------------------
http://www.windowmaker.org/
http://www.kde.org/
http://www.enlightenment
http://www.geocities.com/SiliconValley/Network/5354/

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :