Linux
Reply Return

หัวข้อ : boot disk จะนำมาใช้กับ format

ข้อความว่า
ชื่อ: สุรชัย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 19 สิงหาคม, 1998 at 16:46:22 [ ด้วย IP : 202.6.107.5 ]
หัวข้อ : boot disk จะนำมาใช้กับ format
ด้วยข้อความที่ว่า:
แผ่น boot disk root disk จะนำกลับมาใช้ในระบบของ dos หรือจะ format ใหม่จะทำอย่างไรครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 20 สิงหาคม, 1998 at 04:01:50 [ ด้วย IP 203.146.10.144 ]
หัวข้อ : Re: boot disk จะนำมาใช้กับ format
ตอบว่า :
format c: บน dos ก็น่าจะได้นี่ครับ
ถ้ามีปัญหาลอง mkdosfs /dev/fd0 (ไม่แน่ใจ)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :