Linux
Reply Return

หัวข้อ : แนะนำหนังสือ Linux

ข้อความว่า
ชื่อ: มด
ส่งมาเมื่อวันที่ : 19 สิงหาคม, 1998 at 06:54:09 [ ด้วย IP : 203.149.1.31 ]
หัวข้อ : แนะนำหนังสือ Linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
วันก่อนไปดอกหญ้า ที่พันธ์ทิพย์ เจอหนังสือ Linux System Administration Handbook ใครสนใจก็ลองหาอ่านดูนะครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Chackrit
ส่งเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม, 1998 at 08:12:07 [ ด้วย IP 203.155.134.1 ]
หัวข้อ : Re: แนะนำหนังสือ Linux
ตอบว่า :
แพงหรือเปล่าครับ
thai or english

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :