Linux
Reply Return

หัวข้อ : sound card

ข้อความว่า
ชื่อ: ALLY
ส่งมาเมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม, 1998 at 22:51:16 [ ด้วย IP : 203.146.33.225 ]
หัวข้อ : sound card
ด้วยข้อความที่ว่า:
slackware มันไม่รู้จัก soundcard ของผมหน่ะครับ มีวิธีการให้มันรู้จักยังไง คือว่า อยากฟัง mp3 บน
slackware หน่ะครับ พอมีวิธีไหม ผมใช้
yamaha opl-sa3 3d อยู่ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม, 1998 at 19:18:45 [ ด้วย IP 202.233.218.13 ]
หัวข้อ : Re: sound card
ตอบว่า :
go to here
http://www.4front-tech.com/linux-x86.html

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :