Linux
Reply Return

หัวข้อ : เกี่ยวกับไฟล์ rpm

ข้อความว่า
ชื่อ: a
ส่งมาเมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม, 1998 at 01:58:36 [ ด้วย IP : 192.150.249.11 ]
หัวข้อ : เกี่ยวกับไฟล์ rpm
ด้วยข้อความที่ว่า:
เวลาไป download ไฟล์ rpm จะเห็นไฟล์ที่มีชื่อเหมือนกันแต่ตรงท้ายจะต่างกันคือมี
.i386.rpm กับ .src.rpm ไม่ทราบว่าทั้งสองแบบนี้ต่างกันอย่างไร
เหมือนกันหรือเปล่าเวลา install ใช้ทั้งสอบตัว
หรือว่าตัวใดตัวหนึ่ง ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม, 1998 at 09:05:14 [ ด้วย IP 202.44.204.53 ]
หัวข้อ : ขอเดาเอานะ
ตอบว่า :
อันที่เป็น i386 จะเป็นการรวมที่ compile แล้ว คือ
run ได้เลยสำหรับ chip ตระกูล 386 ขึ้นไป ส่วน
ที่มี src หมายถึง source code ไป compile เอาเอง
ไม่แน่ใจ ไม่เคยใช้ rpm ครับ ใช้แต่ slack

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :