Linux
Reply Return

หัวข้อ : Mail Server

ข้อความว่า
ชื่อ: Warapong
ส่งมาเมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน, 1998 at 09:26:43 [ ด้วย IP : 203.149.1.53 ]
หัวข้อ : Mail Server
ด้วยข้อความที่ว่า:
ทำ Mail Server บน Linux Redhat อย่างไร

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน, 1998 at 10:07:10 [ ด้วย IP 203.150.223.68 ]
หัวข้อ : Re: Mail Server
ตอบว่า :
แรกสุดต้องลองทดสอบดูก่อนนะครับว่า sendmail up อยู่หรือเปล่า โดยการพิมพ์
#ps -ax | grep sendmail
ถ้ามีว่า
78 ? S 0:01 sendmail: accepting connections on port 25
แสดงว่า sendmail ทำงานอยู่นะครับ สังเกตุว่าต้องมีคำว่า accepting.... port 25 นะครับ ถ้าไม่มี ก็แสดงว่ายังไม่ work
ทีนี้ ถ้าไม่มี อย่างแรกต้อง check ก่อนว่า DNS OK หรือเปล่า นอกจากนั้น ต้องดูว่าชื่อเครื่องเรา OK หรือเปล่านะครับ หมายความว่า จะต้องมีชื่อเครื่องที่ได้ register DNS แล้ว เช่น www.thainet.org อย่างนี้ถึงจะรับ mail ได้นะครับ มีแค่ IP address จะรับ mail ไม่ได้นะครับ ถ้า เรื่อง DNS OK แล้ว ก็ให้ไปดูใน directory /etc/rc.d/rc3.d นะครับ ดูว่ามี file ชื่อว่า K??sendmail หรือเปล่า ตรง ?? นั่นคือตัวเลขนะครับ เช่น 30 40 อะไรเงี้ย แล้วแต่เครื่อง ก็ให้ mv จาก K??sendmail เป็น S80sendmail นะครับ แล้วลองพิมพ์
#./S80sendmail start
ดู แล้วลอง
#ps -ax | grep sendmail
ดูว่า มัน up หรือเปล่า ถ้า up แล้ว ก็ใช้ได้แล้วครับ
boot เครื่องคราวหน้า มันก็จะ start sendmail ให้เอง
อย่าลืมนะครับ สิ่งสำคัญของ mail คือ DNS ต้อง work นะครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Warapong
ส่งเมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน, 1998 at 01:38:06 [ ด้วย IP 203.149.1.176 ]
หัวข้อ : Re: Mail Server
ตอบว่า :
แล้ว ผมจะ set POP3 และ SMTP ได้อย่างไร

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน, 1998 at 05:23:00 [ ด้วย IP 203.150.223.68 ]
หัวข้อ : Re: Mail Server
ตอบว่า :
SMTP ก็คือ sendmail นั่นแหละครับ ส่วน pop3 นั้น ให้คุณไปดูที่ file /etc/inetd.conf นะครับ ดูตรงบรรทัดที่เป็น pop3 นะครับ ว่าเขาเอาตัว mark (ตัว # ) ออกแล้วหรือยัง ถ้าไม่ได้เอาออกก็เอาออก แล้วก็ reset inetd ก็เสร็จแล้วละครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :