Linux
Reply Return

หัวข้อ : ftp file desciption

ข้อความว่า
ชื่อ: pom
ส่งมาเมื่อวันที่ : 11 สิงหาคม, 1998 at 16:37:51 [ ด้วย IP : 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : ftp file desciption
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมได้ upload ไฟล์ mp3 ไว้ใน ftpserver จะสังเกตุได้ว่า ไฟล์ต่างๆ เช่น *.exe จะมีลักษณะดังนี้เวลาเราใช้ browser เข้าไปดู
Up to higher level directory
dx6core.exe 1561 Kb Sun Aug 09 07:59:00 1998 Binary Executable
dx6eng.exe 3672 Kb Sun Aug 09 07:59:00 1998 Binary Executable
แต่ถ้าเป็น mp3 ไม่มี description เลยครับ ตัวอย่างเช่น
Parent Directory 11-Aug-98 11:58 -
Z-MYX - ZOOM - 01 - ต..08-Aug-98 10:20 4.3M
Z-MYX - ZOOM - 02 - ฉ..08-Aug-98 10:21 5.1M
อยากทราบว่าเราสามารถที่จะเพิ่ม หรือแก้ไขให้ web server หรือ ftp server แสดง ชนิดของ file ที่เป็น mp3 ได้หรือไม่ครับแล้วเราจะเข้าไปแก้ไขตรงไหนครับ ผู้รู้ช่วยบอกด้วยครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 14 สิงหาคม, 1998 at 23:21:01 [ ด้วย IP 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : Re: ftp file desciption
ตอบว่า :
อัันนี้ไม่แน่ใจนะครับ
ลองเปิด file
/etc/magic
ดูนะครับ

file นี้แก้ยากเหมือนกันนะครับ เพราะต้องรู้โครงสร้างของ file mpeg3 นะครับ ถ้าทำไม่ได้ ลอง ใส่ บรรทัดนี้เข้าไปนะครับ แล้วดูว่าได้หรือเปล่า (ใส่แล้ว boot เครื่องก็ดีนะครับ )

0 beshort&0xfff0 0xfff0 MPEG audio stream data


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :