Linux
Reply Return

หัวข้อ : Windows & X window API

ข้อความว่า
ชื่อ: wich
ส่งมาเมื่อวันที่ : 15 ตุลาคม, 1999 at 22:03:23 [ ด้วย IP : 203.152.21.134 ]
หัวข้อ : Windows & X window API
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมต้องทำรายงาน แต่ยังไม่รู้เลยว่า Windows API กับ X window API ต่างกันที่ไดบ้าง มีรูปเปรียบเทียบด้วยก็จะดีมากครับ ขอบคุณล่วงหน้า

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: anurak
ส่งเมื่อวันที่ : 05 ตุลาคม, 2000 at 10:51:17 [ ด้วย IP 203.155.33.182 ]
หัวข้อ : ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ API
ตอบว่า :
เพื่อทำรายงาน ว่าเป็นอะไรมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกรุณาช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย ด่วน

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: B
ส่งเมื่อวันที่ : 12 สิงหาคม, 2005 at 15:35:17 [ ด้วย IP 61.91.127.18 ]
หัวข้อ : Re: Windows & X window API
ตอบว่า :
ได้เสียที

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :