Linux
Reply Return

หัวข้อ : HAND ACROSS THAILAND

ข้อความว่า
ชื่อ: อดิศร
ส่งมาเมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม, 1998 at 21:33:55 [ ด้วย IP : 203.155.134.1 ]
หัวข้อ : HAND ACROSS THAILAND
ด้วยข้อความที่ว่า:
ขอเพิ่มรายละเอียดของโครงการ"ประสานมือคล้องไทย ประสานใจเพื่อชาติ" โดยรายละเอียดค่อนข้างมากที่จะทำให้โครงการนี้มีความเป็นไปได้ เพราะมิใช่โครงการที่มิเคยมีผู้ใดทำมาก่อน หลายปีก่อนชาวอเมริกันได้แสดงความรักชาติด้วยการประสานมือข้ามฝากจากทางด้านทิศตะวันตกไปจรดทิศด้านตะวันออกของประเทศ ผมจึงเห็นว่าคนไทยเราก็มืความรักชาติไม่แพ้ชาวอเมริกันทำไมเราจะสร้างวันประวัติศาสตร์นี้ให้เกิดขึ้นกับชาติไทยของเราไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการฉลองในพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทึ่จะมีพระชนมายุครบ 7 รอบ ในปี 2542 นี้

นอกจากจะร่วมใจประสานมือคล้องไทยแล้วระหว่างทางนั้นจะมีการนำต้นชัยพฤกษ์อันเป็นไม้มงคลลงปลูกตลอดเส้นทางจากชายแดนทางด้านจังหวัดกาญจนบุรี ไปจนถึง สุดชายแดนที่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

จะได้เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่ในหลวงของเราและแสดงความรักชาติไทยให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกว่าถึงแม้เรา
จะอยู่ในภาวะสงครามทางธุรกิจอย่างหนักหน่วงแต่ความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาตินั้นยังแข็งแรงมิได้ทรุดโทรมไปตาม
ภาวะเศรษธกิจอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันี้ เพราะเรายังมีในหลวงผู้ที่พระราชทานแนวทางแก้ไขให้ชาติของเราอยู่ได้

หากคุณมีข้อคิดเห็นอย่างไรช่วยกรุณาแนะนำมาด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูง

อดิศร


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 09 สิงหาคม, 1998 at 16:01:09 [ ด้วย IP 203.146.10.144 ]
หัวข้อ : Re: HAND ACROSS THAILAND
ตอบว่า :
นี่มีคนเยอะขนาดต่อข้ามประเทศกันได้แล้วหรือครับ
มิน่ารถถึงติดจัง

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: หนุ่มน้อย
ส่งเมื่อวันที่ : 11 สิงหาคม, 1998 at 01:31:50 [ ด้วย IP 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : Re: HAND ACROSS THAILAND
ตอบว่า :
แล้วถ้าผมอยู่เชียงใหม่ละครับ ทำงัยดี งั้นผมปลูกต้นไม้ที่นี้ละกันนะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :