Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากได้ webborad

ข้อความว่า
ชื่อ: blue
ส่งมาเมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม, 1998 at 00:19:15 [ ด้วย IP : 161.200.255.182 ]
หัวข้อ : อยากได้ webborad
ด้วยข้อความที่ว่า:
webborad ที่สวยจัง อยากได้อ่ะ ทำอ่างไรดี Webmaster บอกหน่อยซิ เอาแบบนี้นะ (อย่าใจร้ายนะ :~~ )

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: -
ส่งเมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม, 1998 at 01:29:04 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: อยากได้ webborad
ตอบว่า :
เออน่า ยอมๆเขาหน่อย

OPEN SOURCE ไงน้องบูม ฮาๆๆ


ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Cataleeya
ส่งเมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม, 1998 at 11:35:08 [ ด้วย IP 208.147.3.61 ]
หัวข้อ : Re: อยากได้ webborad
ตอบว่า :
ใหนๆ ก็ เป็น linux แล้ว ก็น่าจะ เปิดเผย source code ได้นะคะ
ใส่ลิกขสิทธ์ GNU และ GPL ลงไปเลย
ใครก็ตามที่นำไปใช้ แล้วแก้ไข ก็ต้อง เปิดเผยและแจกโคดที่แก้ไขแล้วนั้นด้วย
แฟร์และยุติธรรมดี


ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 27 สิงหาคม, 1998 at 01:31:10 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: อยากได้ webborad
ตอบว่า :
แจกๆไปเหอะน้องบูม

ไม่งั้นพี่จะลี้แล้วนะ :)


ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: toi
ส่งเมื่อวันที่ : 29 มกราคม, 2005 at 10:17:25 [ ด้วย IP 203.148.249.9 ]
หัวข้อ : Re: อยากได้ webborad
ตอบว่า :
จิงๆๆ ผมก็อยากได้ครับ นะนะ

ผู้ตอบคนที่ 5
ชื่อ: อรพิณ
ส่งเมื่อวันที่ : 16 กันยายน, 2005 at 10:41:44 [ ด้วย IP 221.128.111.212 ]
หัวข้อ : Re: อยากได้ webborad
ตอบว่า :
บริษัท เอ็น พี จี อินเตอร์ ไพร์ซ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซนที่มีคุณภาพสูง ในการแก้ปัญหา น้ำเสีย น้ำดื่ม คุณภาพน้ำ ในระบบประปา ระบบสปา และระบบฆ่าเชื้อโรค ไวรัส ตามคุณสมบัติที่ดีของ ก๊าซโอโซน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเพื่อสุขภาพชีวิต และอนามัย ในการดำรงชีวิตมนุษย์และเพื่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินการโดยนักวิชาการมืออาชีพของประเทศไทยในการควบคุมการผ ลิตและช่างที่มีคุณภาพสูง และมีการวิเคราะห์และยืนยันโดยใบรับรองจากสถาบันการศึกษาที่มีช ื่อเสียง เรามีการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ราคาลงทุนไม่แพง เพราะเป็นการผลิตภายในประเทศโดยนักวิชาการของไทย
สนใจติดต่อ บริษัท เอ็น พี จี อินเตอร์ ไพร์ซ จำกัด 214/41 หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110. โทร 0-2577-3600-1 โทร 0-2577-3587 โทรสาร 0-2577-3588
email:supawudn_p_g@yah00.com.
email:sarojn_p_g@yahoo.com

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :