Linux
Reply Return

หัวข้อ : ขอบคุณครับ คุณ Hmm...

ข้อความว่า
ชื่อ: สายลมเหนือ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม, 1998 at 19:38:14 [ ด้วย IP : 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : ขอบคุณครับ คุณ Hmm...
ด้วยข้อความที่ว่า:
ขอขอบคุณครับที่ช่วยกรุณาตอบ ผมว่าจะลองย้ายจาก linux ไปเป็น sun os สักพักให้หายมึน linux ก่อนครับ
ขอบคุณอีกทีครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Hmm..
ส่งเมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม, 1998 at 01:03:41 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: ขอบคุณครับ คุณ Hmm...
ตอบว่า :
อ้าว อย่าเพิ่งไปครับ

linux ง่ายกว่า sun นะครับ


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :