Linux
Reply Return

หัวข้อ : http://www.thepentagon.com/fakepic

ข้อความว่า
ชื่อ: Fakepic
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม, 1998 at 19:27:00 [ ด้วย IP : 203.146.33.207 ]
หัวข้อ : http://www.thepentagon.com/fakepic
ด้วยข้อความที่ว่า:
siteนี้เด็ดครับ for men!!

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: tomy
ส่งเมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน, 2001 at 06:32:30 [ ด้วย IP 203.148.232.254 ]
หัวข้อ : Re: http://www.thepentagon.com/fakepic
ตอบว่า :
sent fakepic to me

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :