Linux
Reply Return

หัวข้อ : print screen ใน X window ???

ข้อความว่า
ชื่อ: top
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม, 1998 at 11:45:35 [ ด้วย IP : 192.100.77.6 ]
หัวข้อ : print screen ใน X window ???
ด้วยข้อความที่ว่า:
ช่วยบอกวิธี print screen ใน x window ให้หน่อยได้ไหมครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ตะลอน Net
ส่งเมื่อวันที่ : 18 กันยายน, 1998 at 01:10:26 [ ด้วย IP 202.44.204.35 ]
หัวข้อ : Re: print screen ใน X window ???
ตอบว่า :
คงต้องใช้ XV จับหน้าจอที่ต้องการแทนล่ะครับ...

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :