Linux
Reply Return

หัวข้อ : Linux Seminar

ข้อความว่า
ชื่อ: Linuxian
ส่งมาเมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม, 1998 at 13:56:59 [ ด้วย IP : 192.100.77.6 ]
หัวข้อ : Linux Seminar
ด้วยข้อความที่ว่า:
ตอนนี้ผมกำลังทำ สัมมนาเกี่ยวกับ Linux เพื่อที่ให้Linux เป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่คนไทย แต่ผมติดปัญหามากมาย ซึ่งผมก็ได้ทำการค้นควา หาข้อมูล มาได้เยอะพอสมควรแล้วแต่ก็ยังมี ปัญหาที่ผมยังติดขัดอยู่หลายประการ จึงเรียนมาให้ท่านผู้รู้เรื่อง Linux ช่วยตอบด้วยครับ ผมขอถามเป็น ข้อดังนี้
1.print screen ใน X windows อย่างไร ผมมี Gimp ไม่ทราบว่าใช้ได้หรือเปล่า
2.แล้วมีวิธีไหมที่จะให้ Linux ใช้ภาษาไทยได้สมบรูณ์แบบเหมือนใน windows 95-98
ผมขอถามแค่นี้ก่อนน่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jobe
ส่งเมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม, 1998 at 11:43:27 [ ด้วย IP 203.152.0.201 ]
หัวข้อ : Re: Linux Seminar
ตอบว่า :
ถ้าคุณใช้ GIMP ละก็ มันสามารถที่จะ capture screen ของ X Windows ได้ครับ
สำหรับภาษาไทยนั้น จะให้ใช้ได้กับทุก Application คงลำบากพอสมควร ครับเพราะต้อง set หลายที่

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Jobe
ส่งเมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม, 1998 at 11:43:29 [ ด้วย IP 203.152.0.201 ]
หัวข้อ : Re: Linux Seminar
ตอบว่า :
ถ้าคุณใช้ GIMP ละก็ มันสามารถที่จะ capture screen ของ X Windows ได้ครับ
สำหรับภาษาไทยนั้น จะให้ใช้ได้กับทุก Application คงลำบากพอสมควร ครับเพราะต้อง set หลายที่

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :