Linux
Reply Return

หัวข้อ : ลง Thai Extension for Linux ....

ข้อความว่า
ชื่อ: Corel
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม, 1998 at 21:15:00 [ ด้วย IP : 161.200.255.190 ]
หัวข้อ : ลง Thai Extension for Linux ....
ด้วยข้อความที่ว่า:
ลงแล้วเวลาพิมพ์ภาษาไทยตจต้องกด ปุ่ม Alt ค้างถึงจะพิพม์ภาษาไทยได้นะครับ
ผมใช้ Redhat5 ครับ
Xfree86 Version 3.3.1 ครับ
กด `scroll Lock ก้อช่วยอะไรไม่ได้ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: มิ๊ดจัง
ส่งเมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม, 1998 at 13:37:41 [ ด้วย IP 168.120.254.30 ]
หัวข้อ : Re: ลง Thai Extension for Linux ....
ตอบว่า :
เท่าที่รู้มาเขาให้กด Alt ด้านซ้ายค้างไว้แล้วก็กด Shift ซ้ายเพื่อเปลี่ยนเป็นอังกฤษ หรือ Shift ขวาเพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :