Linux
Reply Return

หัวข้อ : โปรแกรม pine ของผมมีปัญหา ช่วยด้วย

ข้อความว่า
ชื่อ: สายลมเหนือ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม, 1998 at 19:47:16 [ ด้วย IP : 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : โปรแกรม pine ของผมมีปัญหา ช่วยด้วย
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือว่าตัวโปรแกรม pine ของผมมีปัญหาเมื่อเข้าไปในโปรแกรมแล้ว โปรแกรมบอกว่า /var/spool/mail/root เป็น is not in valid a mailbox format ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีครับ ต้องลง linux ใหม่หรือต้องทำอย่างไรครับขอถามบรรดา linux man ทั้งหลายด้วยครับ ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Hmm....
ส่งเมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม, 1998 at 14:43:44 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: โปรแกรม pine ของผมมีปัญหา ช่วยด้วย
ตอบว่า :

ก็ echo >/var/spool/mail/root

จะลบ mail box ที่พังออก


ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: สายลมเหนือ
ส่งเมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม, 1998 at 20:21:52 [ ด้วย IP 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : Re: โปรแกรม pine ของผมมีปัญหา ช่วยด้วย
ตอบว่า :
ขอบคุณคุณ Hmm...

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :