Linux
Reply Return

หัวข้อ : multiboot software

ข้อความว่า
ชื่อ: too
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม, 1998 at 17:29:09 [ ด้วย IP : 203.145.14.234 ]
หัวข้อ : multiboot software
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบเกี่ยวกับ โปรแกรมที่ใช้ boot เครื่องแล้วมีเมนูให้เลือก boot ระหว่างระบบ unix กับ windows95 ว่าจะสามารถหา
download ได้ที่ไหน web อะไร

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม, 1998 at 18:03:17 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: multiboot software
ตอบว่า :
System Commander ครับ รู้สึกจะ www.vcom.com นะถ้าจำไม่ผิดนะ ใช้ได้ดีเลยทีเดียว แล้วก็
LILO ไงแจ๋วที่สุดแล้ว

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :