Linux
Reply Return

หัวข้อ : หาโปรแกรม Linux

ข้อความว่า
ชื่อ: อมร
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม, 1998 at 12:35:48 [ ด้วย IP : 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : หาโปรแกรม Linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมเพิ่งอ่านพบเรื่อง Linux แล้วสนใจต้องการหัดใช้บ้าง แต่ไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนมีให้ download หรือไม่ถ้ามีช่วยบอกด้วยครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Dr_Jone
ส่งเมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม, 1998 at 15:38:46 [ ด้วย IP 203.144.250.66 ]
หัวข้อ : Re: หาโปรแกรม Linux
ตอบว่า :
ftp://ftp.loxinfo.co.th
ftp://ftp.nectec.or.th
ftp://ftp.ksc.co.th
ftp://ftp.cdrom.com

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :