Linux
Reply Return

หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมชม Homepage ของโรงเรียนในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือ ตามโครงการ WebExpo98...

ข้อความว่า
ชื่อ: pruet
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน, 1998 at 07:09:10 [ ด้วย IP : 203.150.223.68 ]
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมชม Homepage ของโรงเรียนในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือ ตามโครงการ WebExpo98...
ด้วยข้อความที่ว่า:

ขอเชิญเข้าชม Homepage Webexpo98 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง เครือข่าย สวทช. ภาคเหนือ,
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. , บริษัท 3COM ประเทศไทย และโรงเรียนในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือ
ในการร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับมัธยมให้สามารถดูแลระบบ Internet ได้ทำการติดตั้งให้
(Internet ถูกที่สุดในเมืองไทย(?) ค่าติดตั้งรวม Router และ Internet Server เป็นเงิน หนึ่งแสนบาท และค่ารายเดือน
แปดพันเจ็ดร้อยบาท ที่ 64kbps) รวมถึงสามารถพัฒนาแหล่งความรู้ในด้านต่าง ๆ บน Internet เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นในสังคม
Internet ได้ใช้ร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในระหว่างโรงเรียนเพื่อสร้างสื่อการสอนในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์
และแบ่งปันให้โรงเรียนอื่น ๆ ใช้

โดยการดำเนินงาน ใช้ระยะเวลาหนึ่งปี เริ่มจากการจัดสัมนา การวางแผนการทำงาน และการติดตั้งระบบ Internet ในช่วง 9
เดือนแรก ตามโรงเรียนต่าง ๆ ใน 5 จังหวัด(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย) และในอีก 3 เดือนหลัง
ได้ส่งนักศึกษาเข้าไปตามโรงเรียนต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อจัดฝึกอบรม เรื่องระบบ Networking, Unix,
Internet , CAI, Web Publishing, etc.. ทั้งอาจารย์ในโรงเรียนนั้น , นักเรียนที่สนใจ และอาสาสมัครในท้องถิ่น
เพื่อให้คนในท้องถิ่นนั้น สามารถดูแลตัวเองได้ และมีระบบความรู้ที่ยั่งยื่น และ อีกหนึ่งเดือนที่เหลือ ก็จัดเป็นงาน WebExpo98
ในการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำ Homepage แข่งขันกันในด้านต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถหาความรู้พื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม
วิทยศาสตร์เทคโนโลยี่ ที่ตัวเองถนัด นำมาแบ่งปันให้กับโรงเรียนอื่น ๆ

ผมจึงขอเชิญชวนให้เข้าชม Web page ที่โรงเรียนต่าง ๆ ทำขึ้นมาประกวด โดยเข้าชมได้ที่ http://www.webexpo.intanon.nectec.or.th/
และเชิญแวะเยี่ยม Homepage เครือข่ายสวทช. ภาคเหนือที่
http://www.nn.nstda.or.th และ Homepage Northern ThaiSarn ที่
http://www.intanon.nectec.or.th/ นะครับ

เหนื่อยจัง แต่ผมกระซิบนิดหนึ่งว่า โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/องค์กรการศึกษากว่า 40 แห่ง
(http://www.intanon.nectec.or.th/member_fr.html)คิดเป็น Server เกือบร้อยตัว (แค่ในส่วนที่ผมทำอยู่ มี Linux
Server ประมาณ 20 ตัวครับ เป็น Server ประมาณ 10 ตัว เป็น Workstation ประมาณ 10 ตัว ในถาควิชา มี Server
ประมาณ 10 ตัว Workstation อีกเกือบ 50 ตัว) ใช้ Linux เป็น OS ทั้งหมดครับ และตอนนี้ในเขต 5 จังหวัด มี Entry
level admin สำหรับ Linux ที่สามารถดูแลระบบเบื้องต้นได้ ถึงกว่า 100 คนแล้ว ไม่นับนักศึกษาภาคคอมพ์ มอชอ ที่ใช้
Linux กันอยู่ทุกวัน ที่จบออกไปแล้ว 3-4 รุ่น ในที่สุด Linux ก็น่าจะดีที่สุดสำหรับประเทศไทยครับ :)

Slackware is the best :)

อีกทีละกัน ชอบจริง ๆ ""The box said "Windows 95, Windows NT4.0 or better".. so I installed Linux"


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน, 1998 at 08:49:25 [ ด้วย IP 203.150.223.68 ]
หัวข้อ : Re: ขอเชิญเข้าร่วมชม Homepage ของโรงเรียนในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือ ตามโครงการ WebExpo98...
ตอบว่า :
ฮา ฮา ฮา
ผม post ผิดนะครับ
ความจริงต้องเป็น
http://webexpo.intanon.nectec.or.th ครับผม

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน, 1998 at 08:53:59 [ ด้วย IP 203.150.223.68 ]
หัวข้อ : Re: ขอเชิญเข้าร่วมชม Homepage ของโรงเรียนในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือ ตามโครงการ WebExpo98...
ตอบว่า :
ฮา ฮา ฮา
ผม post ผิดนะครับ
ความจริงต้องเป็น
http://webexpo.intanon.nectec.or.th ครับผม

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :