Linux
Reply Return

หัวข้อ : AGP v3000 กับ Linux

ข้อความว่า
ชื่อ: hukaru
ส่งมาเมื่อวันที่ : 28 กรกฎาคม, 1998 at 22:10:21 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : AGP v3000 กับ Linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
card agp v3000 ใช้กับ redhat 5 ได้หรือเปล่า

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: peg
ส่งเมื่อวันที่ : 24 พฤศจิกายน, 1998 at 23:42:35 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: AGP v3000 กับ Linux
ตอบว่า :
ใช้การ์ดเดียวกับผมเลย และก็เจอปัญหาเดียวกันด้วย

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :