Linux
Reply Return

หัวข้อ : ppp บน ISP Linux ทำไง

ข้อความว่า
ชื่อ: Ken
ส่งมาเมื่อวันที่ : 28 กรกฎาคม, 1998 at 12:05:45 [ ด้วย IP : 203.149.14.24 ]
หัวข้อ : ppp บน ISP Linux ทำไง
ด้วยข้อความที่ว่า:
สมมุติว่าผมทำ Intranet โดยใช้ Linux แล้วเวลาที่เราต้องการให้ User Dialin เข้ามาใช้บริการบน Server ของเรา Get Ip และ เปิด WEB เราจะ Set ตัว Linux ยังไง และ User ที่ Dial In จะ Set ยังไง

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 28 กรกฎาคม, 1998 at 15:48:26 [ ด้วย IP 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : Re: ppp บน ISP Linux ทำไง
ตอบว่า :
ซื้อ Terminal Server มาตัวหนึ่งครับ รับรองจะติดใจ 555 ง่ายและดีครับ ราคาก็ไม่แพงมากครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 28 กรกฎาคม, 1998 at 23:13:30 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: ppp บน ISP Linux ทำไง
ตอบว่า :

http://webexpo.intanon.nectec.or.th/howto/mgetty.html

คุณปัญญาเขียนไว้ครับ


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :