Linux
Reply Return

หัวข้อ : ถึงผู้ใช้ modem PCtel

ข้อความว่า
ชื่อ: สายลมเหนือ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม, 1998 at 05:30:29 [ ด้วย IP : 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : ถึงผู้ใช้ modem PCtel
ด้วยข้อความที่ว่า:
ท่านผู้ใดก็ตามที่มีโแเดม PCtel แล้วคิดจะเล่น linux ทางบริษัทเข้าบอกไม่ support linux และ unix นะครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: X
ส่งเมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม, 1998 at 13:08:33 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: ถึงผู้ใช้ modem PCtel
ตอบว่า :
USR Winmodem too

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: pi
ส่งเมื่อวันที่ : 17 กรกฎาคม, 2000 at 20:44:58 [ ด้วย IP 32.97.202.130 ]
หัวข้อ : Re: ถึงผู้ใช้ modem PCtel
ตอบว่า :
rrrr

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :