Linux
Reply Return

หัวข้อ : bad secter

ข้อความว่า
ชื่อ: อู๊ด อู๊ด
ส่งมาเมื่อวันที่ : 23 กรกฎาคม, 1998 at 16:39:45 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : bad secter
ด้วยข้อความที่ว่า:
ถ้าหากเราใช้linux ไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดHD เกิดมีปัญหาขึ้นมา
อย่างมี bad secter
เราจะจัดการกับมันได้อย่างไร

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :