Linux
Reply Return

หัวข้อ : ขอถาม เรื่อง ftp หน่อยครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: หนุ่มน้อย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 23 กรกฎาคม, 1998 at 01:08:11 [ ด้วย IP : 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : ขอถาม เรื่อง ftp หน่อยครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบว่า wu-ftp นี้มันเกี่ยวข้องกับ ftp ธรรมดาอย่างไรครับ ผมอ่านแล้วงง เค้าว่า wu-ftp ใช้แทน ftp-daemon ได้งงครับ
-_- ? งงครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jobe
ส่งเมื่อวันที่ : 23 กรกฎาคม, 1998 at 09:20:18 [ ด้วย IP 192.127.94.7 ]
หัวข้อ : Re: ขอถาม เรื่อง ftp หน่อยครับ
ตอบว่า :
wu-ftp daemon หรือ wu-ftpd ก็คือ ftp daemon เหมือนกัน ถูกพัฒนาขึ้นโดย Washington University เป็น ftp daemon ที่เป็นที่นิยมกันมากเหมือนกัน

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: pom
ส่งเมื่อวันที่ : 26 กรกฎาคม, 1998 at 16:55:17 [ ด้วย IP 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : Re: ขอถาม เรื่อง ftp หน่อยครับ
ตอบว่า :
มันก็คือ ftp server ไงครับ ยกตัวอย่าง apache เป็น web server , netscape ก็เป็น client สำหรับ
ดู homepage ที่ apache เป็น web server คอยจัดการระบบ ไงครับ
wu ftpd ก็เป็น ftp server (software) ftp ธรรมดาคงหมายถึงโปรแกรม ftp ต่างๆ เช่น ws ftp มันก็เป็น client สำหรับใช้เข้าถึง บริการ ftp ที่๔กจัดการ โดย wu ftpd ไงครับ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: pom
ส่งเมื่อวันที่ : 26 กรกฎาคม, 1998 at 16:56:18 [ ด้วย IP 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : Re: ขอถาม เรื่อง ftp หน่อยครับ
ตอบว่า :
มันก็คือ ftp server ไงครับ ยกตัวอย่าง apache เป็น web server , netscape ก็เป็น client สำหรับ
ดู homepage ที่ apache เป็น web server คอยจัดการระบบ ไงครับ
wu ftpd ก็เป็น ftp server (software) ftp ธรรมดาคงหมายถึงโปรแกรม ftp ต่างๆ เช่น ws ftp มันก็เป็น client สำหรับใช้เข้าถึง บริการ ftp ที่๔กจัดการ โดย wu ftpd ไงครับ

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: นกน้อย
ส่งเมื่อวันที่ : 28 มกราคม, 2005 at 11:19:21 [ ด้วย IP 202.47.247.130 ]
หัวข้อ : Re: ขอถาม เรื่อง ftp หน่อยครับ
ตอบว่า :
อยากทราบว่าftpคือะไร

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :