Linux
Reply Return

หัวข้อ : Fix FINGER Daemon

ข้อความว่า
ชื่อ: x
ส่งมาเมื่อวันที่ : 22 กรกฎาคม, 1998 at 21:12:24 [ ด้วย IP : 161.200.255.190 ]
หัวข้อ : Fix FINGER Daemon
ด้วยข้อความที่ว่า:
มีปัญหากับ Finger daemon นะครับไม่รู้มีใครไปยุ่งอะไรกับมันเจ๊งเลย ใช้ Redhat 5.0 อยู่นะครับช่วยตอบที

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: taweesak
ส่งเมื่อวันที่ : 23 กรกฎาคม, 1998 at 23:52:54 [ ด้วย IP 202.44.196.235 ]
หัวข้อ : Re: Fix FINGER Daemon
ตอบว่า :
ปัญหาคืออะไรครับ ไม่เข้าใจครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: x
ส่งเมื่อวันที่ : 24 กรกฎาคม, 1998 at 18:45:38 [ ด้วย IP 161.200.255.190 ]
หัวข้อ : Re: Fix FINGER Daemon
ตอบว่า :
ปัญหาคือมันไม่ทำงานเลยครับ เวลาผม Finger user ดูและระบบการ Record User System (Syslogd) ก็ไม่ทำงานด้วย ขอบคุณมากครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :